Real estate M&A

Personer

Thomas Enckell, Advokat

E-post: thomas@enckell.se
Tel: 070-545 01 06

Thomas har arbetat med transaktionsrådgivning och bolags- och fastighetsrättsliga frågor i Stockholm och Malmö i drygt 17 år. Han har gedigen erfarenhet av förvärv och försäljningar av fastigheter och bolag och har arbetat som rådgivare åt bland andra fastighetsbolag, byggföretag, fonder, institutioner, private equity- och riskkapitalaktörer, entreprenörer, träningsproduktutvecklare och idrottare. Thomas fokuserade från 2005 på att utveckla Trägårdh och Falkenborn Advokatbyrås fastighetsrättsliga och transaktionsinriktade verksamhet i Malmö. Han startade Enckell Advokatbyrå 2013 med ambitionen att bygga upp en nischbyrå specialiserad inom transaktioner och fastigheter och därtill närliggande områden.

Grundare, Enckell Advokatbyrå, 2013-
Delägare, Trägårdh Advokatbyrå, 2010-2013
Delägare och bitr. jurist, Trägårdh och Falkenborn Advokatbyrå (Malmö), 2005-2010
Bitr. jurist, Linklaters Advokatbyrå (tid. Lagerlöf & Leman Advokatbyrå) (Stockholm), 2000-2005
Notarie, Stockholms tingsrätt, 1999-2000
Trainee, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå (Stockholm), 1998-1999
Jur. kand., Lunds Universitet, 1998

 

Johanna Stenmann, Advokat

E-post: johanna@enckell.se
Tel: 070-595 80 67

Johanna är huvudsakligen inriktad på bolags- och fastighetsrättsliga frågor. Hon ger även löpande rådgivning inom arbetsrättsliga frågor på uppdrag av arbetsgivare och hanterar tvister inom byråns områden. Hon har lång erfarenhet av såväl företags- och fastighetsöverlåtelser som övriga fastighetstransaktioner och har uppdrag för såväl börsnoterade koncerner som mindre familjeägda bolag. Johanna anlitas regelbundet som föredragshållare inom bolags- och fastighetsrättens område.

Bitr. jurist, Enckell Advokatbyrå 2016-
Bitr. jurist, Trägårdh Advokatbyrå 2010-2016
Bitr. jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2004-2010
Notarie, Malmö tingsrätt 2002-2004
Jur. kand., Lunds Universitet, 2002

Kontakta oss

Enckell Advokatbyrå AB
Besöksadress: Adelgatan 9, Malmö
Postadress: Box 4201, 203 13 Malmö

Org.nr. 556909-1167
E-post: info@enckell.se
Tel: 070-545 01 06